love_meals_02 | Christmas parties

[:de] Ein Zauberer führte einige Kunststücke vor und vermittelte zugleich spielerisch Inhalte der Weihnachtsbotschaft.
[:en] A magician performed some tricks and playfully conveyed parts of the Christmas message.
[:nl] Een goochelaar deed een paar trucjes en gaf meteen op een speelse manier een stukje van de kerstboodschap mee.