wasser2 | wasser2

[:de] Das öffentliche Verrichten der Notdurft ist in den abgelegeneren Regionen Indiens nicht nur für Kinder gang und gäbe. [:en] Relieving yourself in public is not only normal for children in more remote areas of India. [:nl] In het openbaar je behoefte doen is in de afgelegenere gebieden van India niet alleen voor kinderen volstrekt normaal.