Predbežná správa zbierky konanej v termíne od 2. 1. 2015 do 30. 11. 2015 | Startseite (en)