Wort und Tat

Moldavië

wortundtat in het armenhuis van Europa

De Republiek Moldavië in het zuidoosten van Europa - gelegen tussen Roemenië en de Oekraïne - wordt ook wel het armenhuis van het continent genoemd. Ter vergelijking: de circa 3,56 miljoen inwoners van het land produceerden in 2010 een bruto nationaal product (BNP) van circa 4,7 miljard euro (Foreign Office). De inwoners van Berlijn – een vergelijkbare 3,4 miljoen – kwamen in dezelfde periode op ongeveer 95 miljard euro (Trade Cycle data Berlin). En: het BNP per hoofd bedroeg in 2010 in Moldavië 75 euro, terwijl deze waarde in Duitsland bij ongeveer 30.535 euro lag (Federal Statistical Office).

De zogenaamde Human Development Index (HDI*) geeft duidelijkere informatie over de levensomstandigheden van een land dan alleen een blik op het BNP. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties staat de Republiek Moldavië op deze index op plaats 111 van 187 landen. Het volgende Europese land is Macedonië op plaats 78. Duitsland staat op plaats 9 (stand: 2011). Hier vindt u indrukken van het leven en werken en van de mensen in de Republiek Moldavië. Carsten Wilms, de Permanente Vertegenwoordiger van de Duitse ambassade in de Republiek Moldavië, schetste in augustus 2012 in een interview met wortundtat zijn kijk op het land.

In het zuiden van de republiek ligt het autonome gebied Gagaoezië (wordt uitgesproken als Gaga-oezië) met om en nabij 155.000 inwoners. Het is onderverdeeld in een groot gebied en meerdere enclaves die deels onafhankelijk zijn van de Republiek Moldavië. Een van de drie Gagaoeziche steden is Ceadir Lunga met ongeveer 20.000 inwoners. Volgens inofficiële schattingen heeft in deze door landbouw gedomineerde streek ongeveer 40 – 50 procent van de beroepsbevolking geen werk. De watervoorziening levert uitsluitend water dat geschikt is voor de landbouw. Het drinkwater moet uit speciale bronnen komen. Stroom en aardgas staan alleen met onderbrekingen ter beschikking. In deze stad zijn Tamara en Vitaly Paunov samen met hun christelijke gemeente al jaren geleden begonnen met hulpverlening aan de armsten der armen – zo goed en zo kwaad als dat met de beschikbare middelen mogelijk was. De helpers putten hun motivatie en kracht uit hun geloof – en waar ze bij de armen op een gewillig oor stoten, vertellen zij over hun geloof.

In 2006 ontstond het contact met wortundtat en samen konden zij de welzijnsorganisatie Gloria oprichten. In een voormalig bankgebouw heeft Gloria een medisch-diaconisch centrum ingericht. Van daaruit wordt sinds 2007 de hulp voor de mensen in de streek georganiseerd. Nog staat het werk op het gebied van gezondheid, opleiding en sociale zaken in de kinderschoenen. Heinrich Deichmann, voorzitter van de raad van toezicht van DEICHMANN SE en zoon van de wortundtat-oprichter dr. Heinz-Horst Deichmann, besteedt heel bijzondere aandacht aan dit project. Het echtpaar Marion en dr. Gert Maichel begeleiden het werk in de stad intensief als projectcoördinatoren.

* De HDI houdt naast het BBP per inwoner van een land vooral rekening met de levensverwachting en het opleidingsniveau van de bevolking. De HDI wordt berekend door de Verenigde Naties.